Pågående projekt

Sågen 4


Byggår: 2017-2018

Totalentreprenad av ombyggnad av gamla postterminalen till nya kontorslokaler.

Bnr 427


Beställare: ABB Real Estate
Byggår: 2017-2018

Utförandeentreprenad av Bnr 427, nyproduktion av lågspänningslabb på uppdrag av ABB Real Estate.

Kungsljuset 7


Beställare: Bostjärnan Förvaltnings AB
Byggår: 2017-2019

I korsningen Gideonsbergsgatan/Smalbäcksgatan på gamla Gideonsbergsskolans område har vi påbörjat vårt nya bostadsprojekt åt Bostjärnan Förvaltnings AB. Vi skall låta uppföra två triangelformade huskroppar om totalt 54 lägenheter i storlekarna 1-4 rok samt en miljöbod.
Husen skall certifieras enligt Svanen och inflyttning beräknas till början av 2019.

Bilden föreställer en del av Kv. Kungsljuset där även HSB ingår. Totalt blir det 14 triangelformade flerbostadshus och 6 triangelformade parhus samt att gamla skolan byggs om.

Kv. Lodjurets Förskola


Beställare: Aroseken Bostäder
Byggår: 2017-2018

Nyproduktion av förskola på Skallberget i Västerås.
Kv Lodjurets Förskola uppförs i två plan och beräknas vara färdigställd i slutet av 2018.

Kv Tallen


Beställare: Riksbyggen
Byggår: 2017-2018

Nyproduktion av 39 lägenheter, fördelat på två huskroppar med 6 våningar. En förbindelsegång binder samman huskropparna. Fastigheterna uppförs i Frövi, Örebros län.

Skalden HR


Beställare: Ikano Bostad
Byggår: 2017-2019

Nyproduktion av 61 hyresrätter, fördelat på två huskroppar, på Karsldal i centrala Västerås. Nära till centrum, Mälardalens högskola, vårdcentral, förskolor och skolor.

Viveln 1


Beställare: Industrihus i Västerås
Byggår: 2017

Om- och tillbyggnad på ca 850 kvm.
I lokalerna kommer gymmet Member 24 att etablera sig.

 

Viveln 1 Hus 3


Beställare: Industrihus i Västerås
Byggår: 2017-2018

Nyproduktion av kontorsfastighet på ca 1000 kvm fördelat på två våningar.

S7


Beställare: Klövern
Byggår: 2016-2018

Utvecklingsprojekt av befintlig fastighet som resulterar i en byggnad på 9000 kvm innehållande hotell, restaurang och kontor. Fastigheten ingår i utvecklingsområdet för Västerås centralstation och är belägen söder om stationen.

Nordporten


Beställare: Bostads AB Mimer
Byggår: 2016-2018

Nyproduktion av ett lamellhus innehållande 44 hyreslägenheter fördelat på fyra våningar på Nordanby Äng i Västerås. I fastigheten kommer det att var tvåor och treor där lägenheterna i markplan får egen uteplats. Området kommer att präglas av ängs- och parkmiljö och möjlighet till att ha egna odlingar kommer att finnas.

SF Bio


Vi utför ombyggnationer av bla biosalonger till SF Bio och har, förutom i Västerås, utfört uppdrag i bla Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Länsförsäkringar


Som samarbetspartner till Länsförsäkringar utför vi löpande byggreparationer vid försäkringsskador samt underhållsarbete på fastigheter.