Om oss

Välkommen till BTH Bygg Västerås AB
____________________________________________________________________________________________________

Den 1 augusti 2021 förvärvade BTH Bygg AB verksamhet och personal från Aros Bygg & Förvaltning AB som sedan 19 maj 2021 befinner sig i företagsrekonstruktion. Ett nytt dotterbolag bildades för ändamålet – Nya Aros Bygg AB.

Då Nya Aros Bygg AB idag lätt riskerar att förväxlas med rekonstruktionsbolaget Aros Bygg & Förvaltning AB väljer vi att byta namn till BTH Bygg Västerås AB. Vi ser därmed fram emot en nystart där det tydligt framgår att vi är ett nybildat bolag. Vi ser fram emot att skapa långsiktiga och lösningsorienterade relationer med beställare och samarbetspartners.

”Vårt nya namn kommer att hjälpa oss på vägen genom att skapa större möjlighet till igenkänning tillsammans med vårt moderbolag BTH Bygg AB” säger Johan Backman, VD BTH Bygg Västerås. Genom denna affär utökar BTH Bygg-koncernen sitt verksamhetsområde till att omfatta Storstockholm, Uppsala och Mälardalen.

Tillsammans beräknas BTH Bygg och Nya Aros Bygg få en årsomsättning på drygt 500 mkr samt sysselsätta mer än 110 medarbetare samt ett stort antal underentreprenörer.

För frågor, vänligen kontakta;

Johan Backman VD BTH Bygg Västerås AB, johan.backman@nyaarosbygg.se

Claes Holmberg, VD BTH Bygg AB, claes.holmberg@bthbygg.se