Pågående projekt

Brygga vid Steam Hotel


Beställare: Mälarstrandens Utvecklings AB
Byggår: 2019

Vi har fått i uppdrag att bygga 700 kvm brygga nere vid Steam Hotel och det nybyggda Kajstaden.
Arbetet påbörjas under vecka 20 och avslutas i slutet av september.
Bryggan skall bli en samlingsplats för flanerande Västeråsare.

Brf Gunnar


Beställare: Brf Gunnar
Byggår: Maj 2019-maj 2020

Av Brf Gunnar har vi fått uppdraget att utföra ett kulvertbyte samt en rotrenovering av våtutrymmen. Arbetet omfattar 64 lägenheter.

Rot Kv. Josef


Beställare: Bostads AB Mimer
Bygggår: Maj 2019-juni 2020

Vi har fått förtroendet av Mimer att ROT-renovera Kvarteret Josef som ligger intill Östra Kyrkogården i centrala Västerås. Projektet är en total makeover med renovering av fasad, tak, nya stammar, kök, badrum och ytskikt.

Om- och tillbyggnad av Tunboskolan


Beställare: Hallstahammars kommun
Byggår: Februari 2019-augusti 2019

I februari påbörjade vi en om- och tillbyggnad av Tunboskolan i Kolbäck på totalt 1 400 kvm.
Vi genomför detta i samarbete med KAK Byggen.

Ombyggnation Karslund Servicehus


Beställare: Aroseken AB
Byggår: December 2018-november 2019

I samarbete med KAK Byggen genomför vi en ombyggnation av Kralslunds Servicehus, Hus C

Ombyggnad Surahammar


Beställare: Surahammars kommun
Byggår: Januari 2019-december 2019

I samarbete med KAK Byggen utför vi en ombyggnation samt en mindre tillbyggnad på uppdrag av Surahammars kommun.
Det är en butikslokal som skall byggas om till en vårdcentral. Befintlig del är på 1 600 kvm och tillbyggnaden är på 70kvm.

Bnr 427


Beställare: ABB Real Estate
Byggår: 2017-2018

Utförandeentreprenad av Bnr 427, nyproduktion av lågspänningslaboratorium på uppdrag av ABB Real Estate. Bygget är en av de största infrastruktursatsningarna som ABB Sverige gör på senare år. Laboratoriet kommer att bli 1 200 kvadratmeter stort.

SF Bio


Vi utför ombyggnationer av bla biosalonger till SF Bio och har, förutom i Västerås, utfört uppdrag i bla Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Länsförsäkringar


Som samarbetspartner till Länsförsäkringar utför vi löpande byggreparationer vid försäkringsskador samt underhållsarbete på fastigheter.