Pågående projekt

Capman för hyresgästen ASSA


Beställare: Capman Real Estate
Byggår: 2020-2021

På uppdrag av Capman Real Estate utför Aros Bygg en om- och tillbyggnad av drygt 11 000 kvm befintliga produktions- och kontorslokaler samt markarbeten om ca 17 000 kvm till hyresgästen ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB.

Entreprenaden ska vara färdigställd till sommaren 2021

Vitalen


Beställare: Bostads AB Mimer
Byggår: 2019-2021

På uppdrag av Bostads AB Mimer uppför vi en byggnad med åtta våningar på fastigheten Allmogekulturen 10. På gatuplan och delar av våning två finns en modern vårdcentral. Från våning två och uppåt finns 44 lägenheter, från 1 till 4 rum och kök. Huset är Svanenmärkt.

Bygget skall vara färdigställt sommaren 2021.

Stomkomplettering Bonava


Beställare: Bonava Sverige AB
Byggår: 2019-2020

Vi utför stomkomplettering åt Bonava Sverige AB. Bonava uppför 74 st hyreslägenheter åt Rikshem.

Stomkompletteringen omfattas bland annat av takbygge, färdiga ytskikt invändigt, uppföra ett cykelhus på gården och montera kök.

Brf Gunnar


Beställare: Brf Gunnar
Byggår: Maj 2019-maj 2020

Av Brf Gunnar har vi fått uppdraget att utföra ett kulvertbyte samt en rotrenovering av våtutrymmen. Arbetet omfattar 64 lägenheter.

Rot Kv. Josef


Beställare: Bostads AB Mimer
Bygggår: Maj 2019-juni 2020

Vi har fått förtroendet av Mimer att ROT-renovera Kvarteret Josef som ligger intill Östra Kyrkogården i centrala Västerås. Projektet är en total makeover med renovering av fasad, tak, nya stammar, kök, badrum och ytskikt.

SF Bio


Vi utför ombyggnationer av bla biosalonger till SF Bio och har, förutom i Västerås, utfört uppdrag i bla Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Länsförsäkringar


Som samarbetspartner till Länsförsäkringar utför vi löpande byggreparationer vid försäkringsskador samt underhållsarbete på fastigheter.