Pågående projekt

Stomkomplettering Bonava


Beställare: Bonava Sverige AB
Byggår: 2019-2020

Vi utför stomkomplettering åt Bonava Sverige AB. Bonava uppför 74 st hyreslägenheter åt Rikshem.

Stomkompletteringen omfattas bland annat av takbygge, färdiga ytskikt invändigt, uppföra ett cykelhus på gården och montera kök.

Brf Gunnar


Beställare: Brf Gunnar
Byggår: Maj 2019-maj 2020

Av Brf Gunnar har vi fått uppdraget att utföra ett kulvertbyte samt en rotrenovering av våtutrymmen. Arbetet omfattar 64 lägenheter.

Rot Kv. Josef


Beställare: Bostads AB Mimer
Bygggår: Maj 2019-juni 2020

Vi har fått förtroendet av Mimer att ROT-renovera Kvarteret Josef som ligger intill Östra Kyrkogården i centrala Västerås. Projektet är en total makeover med renovering av fasad, tak, nya stammar, kök, badrum och ytskikt.

Ombyggnation Karslund Servicehus


Beställare: Aroseken AB
Byggår: December 2018-november 2019

I samarbete med KAK Byggen genomför vi en ombyggnation av Karlslunds Servicehus, Hus C

Ombyggnad Surahammar


Beställare: Surahammars kommun
Byggår: Januari 2019-december 2019

I samarbete med KAK Byggen utför vi en ombyggnation samt en mindre tillbyggnad på uppdrag av Surahammars kommun.
Det är en butikslokal som skall byggas om till en vårdcentral. Befintlig del är på 1 600 kvm och tillbyggnaden är på 70kvm.

SF Bio


Vi utför ombyggnationer av bla biosalonger till SF Bio och har, förutom i Västerås, utfört uppdrag i bla Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Länsförsäkringar


Som samarbetspartner till Länsförsäkringar utför vi löpande byggreparationer vid försäkringsskador samt underhållsarbete på fastigheter.