Pågående projekt

Kv Alvesta


Beställare: AB Arvid Svensson
Byggår: 2018-2019

På uppdrag av AB Arvid Svensson bygger vi hyreslägenheter med totalt 4 våningar och 18 lägenheter.
Det kommer att bli 6 st LSS lägenheter och 12 st hyresrätter.
Projektet gick igång i april 2018 och ska stå klart till 1 juni 2019

ICA Grytan blir Kvantumbutik


ICA Grytan blir Kvantum

ICA Supermarket Grytan skall utöka sin verksamhet och bli en ICA Kvantum butik.
På uppdrag av ICA Fastigheter skall vi utföra en ombyggnad på ca 2 200kvm och tillbyggnad på ca 1 600kvm.

Projektet skall vara färdigställt till november 2018

PC: Håkan Berner
AL: Mikael Sjögren
Kalkyl: Crister Marcusson

Sågen 4


Byggår: 2017-2018

Totalentreprenad av ombyggnad av gamla postterminalen till nya kontorslokaler.

Bnr 427


Beställare: ABB Real Estate
Byggår: 2017-2018

Utförandeentreprenad av Bnr 427, nyproduktion av lågspänningslaboratorium på uppdrag av ABB Real Estate. Bygget är en av de största infrastruktursatsningarna som ABB Sverige gör på senare år. Laboratoriet kommer att bli 1 200 kvadratmeter stort.

Kungsljuset 7


Beställare: Bostjärnan Förvaltnings AB
Byggår: 2017-2019

I korsningen Gideonsbergsgatan/Smalbäcksgatan på gamla Gideonsbergsskolans område har vi påbörjat vårt nya bostadsprojekt åt Bostjärnan Förvaltnings AB. Vi skall låta uppföra två triangelformade huskroppar om totalt 54 lägenheter i storlekarna 1-4 rok samt en miljöbod.
Husen skall certifieras enligt Svanen och inflyttning beräknas till början av 2019.

Bilden föreställer en del av Kv. Kungsljuset där även HSB ingår. Totalt blir det 14 triangelformade flerbostadshus och 6 triangelformade parhus samt att gamla skolan byggs om.

Kv. Lodjurets Förskola


Beställare: Aroseken Bostäder
Byggår: 2017-2018

Nyproduktion av förskola på Skallberget i Västerås.
Kv Lodjurets Förskola uppförs i två plan och beräknas vara färdigställd i slutet av 2018.

Kv Tallen


Beställare: Riksbyggen
Byggår: 2017-2018

Nyproduktion av 39 lägenheter, fördelat på två huskroppar med 6 våningar. En förbindelsegång binder samman huskropparna. Fastigheterna uppförs i Frövi, Örebros län.

Skalden HR


Beställare: Ikano Bostad
Byggår: 2017-2019

Nyproduktion av 61 hyresrätter, fördelat på två huskroppar, på Karsldal i centrala Västerås. Nära till centrum, Mälardalens högskola, vårdcentral, förskolor och skolor.

S7


Beställare: Klövern
Byggår: 2016-2018

Utvecklingsprojekt av befintlig fastighet som resulterar i en byggnad på 9000 kvm innehållande hotell, restaurang och kontor. Fastigheten ingår i utvecklingsområdet för Västerås centralstation och är belägen söder om stationen.

SF Bio


Vi utför ombyggnationer av bla biosalonger till SF Bio och har, förutom i Västerås, utfört uppdrag i bla Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Länsförsäkringar


Som samarbetspartner till Länsförsäkringar utför vi löpande byggreparationer vid försäkringsskador samt underhållsarbete på fastigheter.