Förvaltning

Ju effektivare vi kan sköta en fastighets drift och underhåll, desto lönsammare är det för fastighetsägaren och de som nyttjar fastigheten.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. De uppdrag som vi ej har kapacitet att utföra i egen regi löser vi med hjälp av våra samarbetspartners.

Vi gör allt för att lösa kundens behov inom fastighetsförvaltning!

 


arosbygg_portra%cc%88tt_161019_kim_4210_low_res_webb
Måns Engström
021-421 14 80
 E-post

 


Lennart Johansson
021-421 14 82
 E-post